Czech English

www.prodam-lekarnu.eu

MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. - specialista na marketing ve zdravotnictví
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. - specialista na marketing ve zdravotnictví
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. - specialista na marketing ve zdravotnictví
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. - specialista na marketing ve zdravotnictví

Pro všechny zájemce o prodej lékárny, nabízíme profesionální a odborné služby v oblasti vyhledání bonitních zájemců o koupi lékáren.

Naše společnost MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. má rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti v oblasti asistence při prodeji lékáren. Za dobu naší působnosti jsme realizovali mnoho transakcí spojených s koupí a prodejem lékáren.

Podrobné informace o všech našich službách v oblasti marketingu a managementu v oblasti zdravotnictví najdete na webové adrese www.medconsult.cz

Provozujeme samostatný portál: www.lekarnanaprodej.cz, který nabízí služby všem zájemcům o prodej nebo nákup lékárny.

Prodej lékárny je zajisté důležitým životním rozhodnutím a zaslouží si profesionální servis. Pokud nejste odborníky v oblasti prodeje podniků, tak určité uvítáte podporu profesionální a zkušené firmy v oblasti prodeje a koupí lékáren. Pomůžeme a poradíme s přípravou due dilligens, právních dokumentů i samotného vyjednávání o ceně.

Svěřte se do rukou specialistů z MEDICAL CONSULTANTS s.r.o a využijte našich dlouholetých zkušeností v oblasti nákupu a prodeje lékáren.


Jak probíhá spolupráce s naší společností MEDICAL CONSULTANTS s.r.o při koupi lékárny:


1. Bezplatná konzultace k prodeji lékárny

Na začátku spolupráce se seznámíme s Vašimi očekáváními o předpokládané ceně Vaší lékárny a podrobnostech z jejího provozování.

Bude nás zajímat zejména:
• Vlastní historie lékárny
• Poloha vůči významným místům občanské vybavenosti
• Finanční ukazatele lékárny: obrat, marže apod.
• Délka nájemní smlouvy lékárny
• Personální obsazení lékárny
• Technické a věcné vybavení lékárny
• Rozložení lékařů a zdravotních zařízení v okolí lékárny
• Marketingová politika lékárny
• Zásobování lékárny
• Jiné konkurenční výhody


2. Uzavření smluvního vztahu

Na základě vyjasnění prodejní strategie při prodeji lékárny se dohodneme na parametrech činností z naší strany a naší odměně. Jsme schopní nabídnou servis od pouhého vyhledání potencionálního zájemce o Vaší lékárnu, až po komplexní asistenci v rámci celého procesu prodeje lékárny.

Naší motivací je dosáhnou co nejvyšší prodejní ceny Vaší lékárny a naše odměna je zpravidla rozdělena na fixní část a motivační složku spojenou s úspěšným prodejem lékárny za vyšší cenu.

Vzhledem k našim zkušenostem v oblasti marketingu a managementu lékáren jsme schopní nabídnout i aktivní asistenci v managementu lékárny jako poradci. Tato činnost by měla vést ke zlepšení finančních výsledků lékárny a tím i ke zvýšení prodejní ceny lékárny!


3. Vyhledání vhodného zájemce o prodej lékárny

Všem smluvním partnerům nabízíme profesionální a komplexní servis v rámci celé transakce spojené s prodejem lékárny. Dlouhodobě mapujeme trh lékáren a aktivně vyhledáváme zájemce o koupi lékárny. Máme databázi zájemců o koupi lékáren a investujeme do propagace v médiích vedoucí k cílenému oslovení všech zájemců o prodej a koupi lékáren.

V případě Vašeho zájmu naše služby spojené s prodejem nebo nákupem lékárny nás neváhejte kontaktovat.

MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. Váš partner pro nákup a prodej lékáren.


Z našich referencí vybíráme...

Lékárenský koncept BonusPHARM™
V roce 2012 - 2013 jsme se podíleli na vývoji unikátního lékárenského konceptu Lékárna BonusPHARM™. Jde o inovativní pojetí celého procesu poskytování lékárenské péče orientované především na zákazníka s využitím posledních poznatků marketingu. Koncept bude nabízen formou Franchisingu.

Lékárna BonusPHARM™ Lékárna BonusPHARM™ Lékárna BonusPHARM™ Lékárna BonusPHARM™

Projekt obsahoval:
• Návrh a vytvoření marketingové strategie
• Tvorbu korporátního identifikačního a komunikačního stylu
• Vytvoření a vedení realizačního týmu
• Spolupráce na vytvoření vizuálního a nábytkového konceptu oficíny
• Vytvoření Provozní příručky konceptu BonusPHARM™
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o.
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o.
Kociánka 8/10, 612 00 Brno
Česká republika
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o.
tel.: +420 534 009 351
fax: +420 534 009 134
mobil: +420 602 535 343

© 2018 MEDICAL CONSULTANTS s.r.o.